LOGO MENU
LOGO LOGO

茶席的禪語
跳躍式的思考語言

禪語是出自禪宗僧侶們的逸事與話語
短短的一句話中蘊含了深邃的哲理
更是千年來禪宗智慧的凝縮
禪語匯聚了讓人生幸福的提示與思考方式
跳脫當下的執著與束縛
將禪的思考融入日常生活中
可以使人的內心安定與平靜
正面看待自己的人生

禪宗起源於2500年前
釋迦牟尼將佛陀心印傳給摩訶迦葉
摩訶迦葉尊者創立禪宗門派
直至第28代禪宗祖師菩提達摩傳至中國
禪宗的傳承不在於文字或衣缽
而是每代祖師傳承下來的心印
直到六祖惠能大師才有後來的禪宗五大教派
臨濟、法眼、曹洞、雲門、溈仰等宗派
禪宗核心思想為
「不立文字,教外別傳;直指人心,見性成佛」
透過自身真修實證將禪融入日常生活中
見證自己的本來面目

禪宗從晚唐至南宋歷經五宗七派的發展期
明朝中晚期為禪宗的成熟期
禪宗在中國明代之後逐漸進入衰落期
禪宗在中國佛教各宗派中流傳時間最長
在中國哲學思想及藝術思想上有著重要影響
其影響範圍非常深遠
並將之流傳於中國、日本、朝鮮半島等漢字文化圈

但在不遠的海上國度日本
則是承接了此一巨大的東方哲學思考
當時透過茶禪合一的創新論述
將茶文化論述導入上層社會之中
甚至全面影響了食衣住行各方面
將風雅與禪意結合在一起
成為日本文化的核心論述
二戰後日本鈴木大拙至美國弘法
禪宗開始在歐美地區受到歡迎
將禪宗的影響力推至世界各地

禪起源於印度.發展於中國
卻在日本落地生根滲透到各層面
在體現在茶道.花道.書道.弓道.武士道...
達到行住坐臥皆是禪的境地

九月的禪語 : 清風拂明月 . 拂葉動秋色 . 水和明月流
采菊東籬下 . 雲出洞中明 . 明月清風 . 千江月一輪
掬水月在手 . 孤明歴々 . 体露金風 . 一葉落知天下秋
松風颯々聲 . 昨夜一聲雁 . 明歷歷露堂堂 . 月白風清
重陽九日菊花新 . 西風一陣来 . 松菊萬年歡 . 萬古清風
松老披五雲 . 壽山萬丈高 .月落不離天. 江月照松風吹
誰家無明月清風 . 蘆花明月一片秋 . 一盃一盃又一盃
明月一聲砧 . 關山半窗月 . 雨過夜塘秋 . 心如水中月


01
01
01

茶席的禪語 -vol.901
清風拂明月

茶席的禪語 -vol.902
拂葉動秋色
茶席的禪語 -vol.903
水和明月流
01
01
01
茶席的禪語 -vol.904
采菊東籬下
茶席的禪語 -vol.905
雲出洞中明
茶席的禪語 -vol.906
明月清風
01
01
01
茶席的禪語 -vol.907
千江月一輪
茶席的禪語 -vol.908
掬水月在手

茶席的禪語 -vol.909
孤明歴々

01
01
01
茶席的禪語 -vol.910
体露金風
茶席的禪語 -vol.911
一葉落知天下秋
茶席的禪語 -vol.912
松風颯々聲
01
01
01
茶席的禪語 -vol.913
昨夜一聲雁
茶席的禪語 -vol.914
明歷歷露堂堂
茶席的禪語 -vol.915
重陽九日菊花新
01
01
01
茶席的禪語 -vol.916
西風一陣来
茶席的禪語 -vol.917
月白風清
茶席的禪語 -vol.918
松菊萬年歡
01
01
01
茶席的禪語 -vol.919
松老披五雲
茶席的禪語 -vol.920
壽山萬丈高
茶席的禪語 -vol.921
萬古清風
01
01
01
茶席的禪語 -vol.922
月落不離天
茶席的禪語 -vol.923
誰家無明月清風
茶席的禪語 -vol.924
江月照松風吹
01
01
01
茶席的禪語 -vol.925
蘆花明月一片秋
茶席的禪語 -vol.926
一盃一盃又一盃
茶席的禪語 -vol.927
明月一聲砧
01
01
01
茶席的禪語 -vol.928
關山半窗月
茶席的禪語 -vol.929
雨過夜塘秋
茶席的禪語 -vol.930
心如水中月
logo
104台北市中山北路一段33巷6號
Tel:2521-6917 ∣ Mobil:0935-991315

營業時間:每天中午12點~晚上7點