LOGO MENU
LOGO LOGO

茶席的禪語
跳躍式的思考語言

禪語是出自禪宗僧侶們的逸事與話語
短短的一句話中蘊含了深邃的哲理
更是千年來禪宗智慧的凝縮
禪語匯聚了讓人生幸福的提示與思考方式
跳脫當下的執著與束縛
將禪的思考融入日常生活中
可以使人的內心安定與平靜
正面看待自己的人生

禪宗起源於2500年前
釋迦牟尼將佛陀心印傳給摩訶迦葉
摩訶迦葉尊者創立禪宗門派
直至第28代禪宗祖師菩提達摩傳至中國
禪宗的傳承不在於文字或衣缽
而是每代祖師傳承下來的心印
直到六祖惠能大師才有後來的禪宗五大教派
臨濟、法眼、曹洞、雲門、溈仰等宗派
禪宗核心思想為
「不立文字,教外別傳;直指人心,見性成佛」
透過自身真修實證將禪融入日常生活中
見證自己的本來面目

禪宗從晚唐至南宋歷經五宗七派的發展期
明朝中晚期為禪宗的成熟期
禪宗在中國明代之後逐漸進入衰落期
禪宗在中國佛教各宗派中流傳時間最長
在中國哲學思想及藝術思想上有著重要影響
其影響範圍非常深遠
並將之流傳於中國、日本、朝鮮半島等漢字文化圈

但在不遠的海上國度日本
則是承接了此一巨大的東方哲學思考
當時透過茶禪合一的創新論述
將茶文化論述導入上層社會之中
甚至全面影響了食衣住行各方面
將風雅與禪意結合在一起
成為日本文化的核心論述
二戰後日本鈴木大拙至美國弘法
禪宗開始在歐美地區受到歡迎
將禪宗的影響力推至世界各地

禪起源於印度.發展於中國
卻在日本落地生根滲透到各層面
在體現在茶道.花道.書道.弓道.武士道...
達到行住坐臥皆是禪的境地

六月的禪語 : 隔岸越山多 . 巖松無心風來吟 .
遠山無限碧層層 . 遶山筧滴引清流 . 青山綠水貴知音
雲無心出岫 . 雲去山嶺露 . 常行一直心 . 山是山水是水
溪水山風共清 . 雲收山嶽青 . 竹有上下節 . 結果自然成
癡人猶戽夜塘水 . 行到水窮處 . 偏界曾不藏 . 清風
白雲藏峰頂 . 天際日上月下 . 坐看雲起時 . 深山松風幽
0無盡藏 . 鳥啼山更幽 . 信天行直道 . 修竹不受暑 . 虛心
翠樹含風葉葉涼 . 坐看烟霞秀 . 不風流處也風流 .
鳥幽聲思斷


01
01
01
茶席的禪語 -vol.601
隔岸越山多
茶席的禪語 -vol.602
巖松無心風來吟
茶席的禪語 -vol.603
遠山無限碧層層
01
01
01
茶席的禪語 -vol.604
遶山筧滴引清流
茶席的禪語 -vol.605
青山綠水貴知音
茶席的禪語 -vol.606
雲無心出岫
01
01
01
茶席的禪語 -vol.607
雲去山嶺露
茶席的禪語 -vol.608
常行一直心
茶席的禪語 -vol.609
山是山水是水
01
01
01
茶席的禪語 -vol.610
溪水山風共清
茶席的禪語 -vol.611
雲收山嶽青
茶席的禪語 -vol.612
竹有上下節
01
01
01
茶席的禪語 -vol.613
結果自然成
茶席的禪語 -vol.614
癡人猶戽夜塘水
茶席的禪語 -vol.615
行到水窮處
01
01
01
茶席的禪語 -vol.616
偏界曾不藏
茶席的禪語 -vol.617
清風
茶席的禪語 -vol.618
白雲藏峰頂
01
01
01
茶席的禪語 -vol.619
天際日上月下
茶席的禪語 -vol.620
坐看雲起時
茶席的禪語 -vol.621
深山松風幽
01
01
01
茶席的禪語 -vol.622
0無盡藏
茶席的禪語 -vol.623
鳥啼山更幽
茶席的禪語 -vol.624
信天行直道
01
01
01
茶席的禪語 -vol.625
修竹不受暑
茶席的禪語 -vol.626
虛心
茶席的禪語 -vol.627
翠樹含風葉葉涼
01
01
01
茶席的禪語 -vol.628
坐看烟霞秀
茶席的禪語 -vol.629
不風流處也風流
茶席的禪語 -vol.630
鳥幽聲思斷
logo
104台北市中山北路一段33巷6號
Tel:2521-6917 ∣ Mobil:0935-991315

營業時間:每天中午12點~晚上7點