LOGO MENU
LOGO LOGO

茶席的禪語
跳躍式的思考語言

禪語是出自禪宗僧侶們的逸事與話語
短短的一句話中蘊含了深邃的哲理
更是千年來禪宗智慧的凝縮
禪語匯聚了讓人生幸福的提示與思考方式
跳脫當下的執著與束縛
將禪的思考融入日常生活中
可以使人的內心安定與平靜
正面看待自己的人生

禪宗起源於2500年前
釋迦牟尼將佛陀心印傳給摩訶迦葉
摩訶迦葉尊者創立禪宗門派
直至第28代禪宗祖師菩提達摩傳至中國
禪宗的傳承不在於文字或衣缽
而是每代祖師傳承下來的心印
直到六祖惠能大師才有後來的禪宗五大教派
臨濟、法眼、曹洞、雲門、溈仰等宗派
禪宗核心思想為
「不立文字,教外別傳;直指人心,見性成佛」
透過自身真修實證將禪融入日常生活中
見證自己的本來面目

禪宗從晚唐至南宋歷經五宗七派的發展期
明朝中晚期為禪宗的成熟期
禪宗在中國明代之後逐漸進入衰落期
禪宗在中國佛教各宗派中流傳時間最長
在中國哲學思想及藝術思想上有著重要影響
其影響範圍非常深遠
並將之流傳於中國、日本、朝鮮半島等漢字文化圈

但在不遠的海上國度日本
則是承接了此一巨大的東方哲學思考
當時透過茶禪合一的創新論述
將茶文化論述導入上層社會之中
甚至全面影響了食衣住行各方面
將風雅與禪意結合在一起
成為日本文化的核心論述
二戰後日本鈴木大拙至美國弘法
禪宗開始在歐美地區受到歡迎
將禪宗的影響力推至世界各地

禪起源於印度.發展於中國
卻在日本落地生根滲透到各層面
在體現在茶道.花道.書道.弓道.武士道...
達到行住坐臥皆是禪的境地

四月的禪語 : 柳綠花紅 . 一花開天下春 . 山是山花是紅
花落花開自有時 . 頭上漫漫腳下漫漫 . 山花開似錦
弄花香滿衣 . 落花隨流水 . 花簇簇錦簇簇 . 今日客來茶
洞中春色人難見 . 櫻花微笑春 . 一花一葉理事但成
春眠落日遲 . 逢花打花逢月打月 . 清風滿地 .
有物先天地 . 一華開五葉 . 庭前柏樹子 . 古今無二路
日日是好日 . 鐵蛇橫古路 . 直心是道場 . 大道透長安
無心歸大道 . 悠然見南山 . 梨花一枝春 . 大道在目前
一山行盡一山青 . 花紅開宇宙


01
01
01
茶席的禪語 -vol.401
柳綠花紅
茶席的禪語 -vol.402
一花開天下春
茶席的禪語 -vol.403
山是山花是紅
01
01
01
茶席的禪語 -vol.404
花落花開自有時
茶席的禪語 -vol.405
頭上漫漫腳下漫漫
茶席的禪語 -vol.406
山花開似錦
01
01
01
茶席的禪語 -vol.407
弄花香滿衣
茶席的禪語 -vol.408
落花隨流水
茶席的禪語 -vol.409
花簇簇錦簇簇
01
01
01
茶席的禪語 -vol.410
洞中春色人難見
茶席的禪語 -vol.411
櫻花微笑春
茶席的禪語 -vol.412
今日客來茶
01
01
01
茶席的禪語 -vol.413
一花一葉理事但成
茶席的禪語 -vol.414
春眠落日遲
茶席的禪語 -vol.415
逢花打花逢月打月
01
01
01
茶席的禪語 -vol.416
清風滿地
茶席的禪語 -vol.417
有物先天地
茶席的禪語 -vol.418
一華開五葉
01
01
01
茶席的禪語 -vol.419
庭前柏樹子
茶席的禪語 -vol.420
古今無二路
茶席的禪語 -vol.421
日日是好日
01
01
01
茶席的禪語 -vol.422
鐵蛇橫古路
茶席的禪語 -vol.423
直心是道場
茶席的禪語 -vol.424
大道透長安
01
01
01
茶席的禪語 -vol.425
無心歸大道
茶席的禪語 -vol.426
悠然見南山
茶席的禪語 -vol.427
梨花一枝春
01
01
01
茶席的禪語 -vol.428
大道在目前
茶席的禪語 -vol.429
一山行盡一山青
茶席的禪語 -vol.430
花紅開宇宙
logo
104台北市中山北路一段33巷6號
Tel:2521-6917 ∣ Mobil:0935-991315

營業時間:每天中午12點~晚上7點